Rokovanie výboru

Aktuálne témy rokovaní výboru:

  1. Plnenie uznesení z valného zhromaždenia konaného v roku 2023
  2. IBV Pod Poludnicou
  3. Nové nájomné zmluvy
  4. Príprava nových investičných zámerov – Apartmánový dom pri Zivke
  5. Bytový dom pri bytovkách
  6. Doplnok územného plánu obce
Kontaktná osoba

Predseda
Ing. Ivan Majerčiak
č. tel: +421 902 362 224

Podpredseda
Ing. Martin Jurečka
č. tel: +421 908 141 062

Pozemkové spoločenstvo Luhy

Adresa
Hlavná č. 135
032 02 Závažná Poruba