Dozorná rada PS Luhy

PS Luhy Závažná Poruba

Zvolení členovia dozornej rady na volebné obdobie 2023 až 2027

  1. Ing. Dušan Muzika, Iľanovská cesta 514/10, 03202 Závažná Poruba
  2. Peter Kubáň, Prekážka 726/27, 033 01 Liptovský Hrádok
  3. Ing. Ján Duda, Hlavná 134/114, 032 02 Závažná Poruba
Kontaktná osoba

Predseda
Ing. Ivan Majerčiak
č. tel: +421 902 362 224

Podpredseda
Ing. Martin Jurečka
č. tel: +421 908 141 062

Pozemkové spoločenstvo Luhy

Adresa
Hlavná č. 135
032 02 Závažná Poruba