Kontakty

Kontakty členov

Výbor PS Luhy:

  1. Predseda Ing. Ivan Majerčiak, Prosiek 42, 032 23 Liptovská Sielnica, č. tel: 0902 362 224
  2. Podpredseda Ing. Martin Jurečka, Pri Brodku 11/10, 032 02 Závažná Poruba, č. tel: 0908 141 062
  3. Člen výboru Ing. Ivan Iľanovský, Rázusova 2672/19, 05801 Poprad, č. tel: 0903 382 383
  4. Člen výboru Alexander Lozovský, Gaštanová 511/3, 031 04 Liptovský Mikuláš, č. tel: 0903 523 651
  5. Člen výboru Dana Medľová, Hradišská 627/7, 031 04 Liptovský Mikuláš, č. tel: 0903 680 028
  6. Člen výboru JUDr. Matej Mikuláš, Nová 370/88, 032 02 Závažná Poruba, č. tel: 0904 418 792
  7. Člen výboru Ing. Jana Mlynčeková , Iľanovo 120/43, 031 01 Liptovský Mikuláš, č. tel: 0918 512 970

Dozorná rada PS Luhy:

  1. Jaroslav Iľanovský, Hlavná 195/157, 032 02 Závažná Poruba, č. tel: 0903 884 924
  2. Ing. Dušan Muzika, Iľanovská cesta 514/10, 03202 Závažná Poruba, č. tel: 0903545 774
  3. Ing. Ján Duda, Hlavná 134/114, 032 02 Závažná Poruba, č. tel: 0902 920 696

Kontaktný formulár

Kontaktná osoba

Predseda
Ing. Ivan Majerčiak
č. tel: +421 902 362 224

Podpredseda
Ing. Martin Jurečka
č. tel: +421 908 141 062

Pozemkové spoločenstvo Luhy

Adresa
Hlavná č. 135
032 02 Závažná Poruba