Nájomné zmluvy

Zoznam platných nájomných zmlúv k termínu 1.1.2020

Pozemkové spoločenstvo Luhy Závažná Poruba, Hlavná č.135, 03202 Závažná Poruba

Nájomca:

 1. Craemer Slovakia, s.r.o.
 2. IKEA Industry Slovakia s.r.o., odštepný závod Jasná
 3. Ivan M u r d z i k
 4. Regionálny rozvoj Liptova s. r. o
 5. Petroltrade s. r. o.
 6. Miroslav F E N I K
 7. Martin P I A T K A
 8. Juraj B U K A S
 9. Ivan B U K A S
 10. Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Liptovskom Mikuláši
 11. Obec Závažná Poruba

Upozornenie

Z dôvodu platnosti zákona č. 18/2018 Z.z. – Zákon o ochrane osobných údajov, nie sú detaily zmlúv zverejnené na webovej stránke spoločenstva. Zmluvy sú k nahliadnutiu pre členov PS Luhy u predsedu spoločenstva.

Kontaktná osoba

Predseda
Ing. Ivan Majerčiak
č. tel: +421 902 362 224

Podpredseda
Ing. Martin Jurečka
č. tel: +421 908 141 062

Pozemkové spoločenstvo Luhy

Adresa
Hlavná č. 135
032 02 Závažná Poruba