Výbor PS Luhy

PS Luhy Závažná Poruba

Zvolení členovia výboru na volebné obdobie 2023 až 2027

  1. Predseda Ing. Ivan Majerčiak, Prosiek 42, 032 23 Liptovská Sielnica
  2. Podpredseda Ing. Martin Jurečka, Pri Brodku 11/10, 032 02 Závažná Poruba
  3. Člen výboru Ing. Ivan Iľanovský, Rázusova 2672/19, 05801 Poprad
  4. Člen výboru Alexander Lozovský, Gaštanová 511/3, 031 04 Liptovský Mikuláš
  5. Člen výboru Dana Medľová, Hradišská 627/7, 031 04 Liptovský Mikuláš
  6. Člen výboru JUDr. Matej Mikuláš, Nová 370/88, 032 02 Závažná Poruba
  7. Člen výboru Ing. Jana Mlynčeková, Iľanovo 120/43, 031 01 Liptovský Mikuláš
Kontaktná osoba

Predseda
Ing. Ivan Majerčiak
č. tel: +421 902 362 224

Podpredseda
Ing. Martin Jurečka
č. tel: +421 908 141 062

Pozemkové spoločenstvo Luhy

Adresa
Hlavná č. 135
032 02 Závažná Poruba